Het Dorpenfeest voor de dorpen Harkstede, Scharmer en Woudbloem is voorlopig uitgesteld. Het oude bestuur is al een jaar bezig om nieuwe bestuursleden te vinden maar ook de laatste twee enthousiaste kandidaten hebben aangegeven geen mogelijkheden meer te hebben. Het bestuur van HSW2015 had aangegeven dat het hun laatste keer zou zijn. Vanaf eind 2018 is er geprobeerd nieuwe leden voor het bestuur te vinden via het Bokkeblad, Nieuwsbrief Dorpsbelangen, social media en benadering straatcoördinatoren.

Het dagelijks bestuur zal uit minimaal 5 leden moeten bestaan maar 7 is wenselijk. Daarnaast zijn er tientallen straatcoördinatoren en dito commissieleden nodig.

Het Dorpenfeest HSW vindt haar oorsprong in de gezamenlijke schoolfeesten die vroeger in de drie dorpen werden gehouden. Na het samenvoegen van de scholen is het Dorpenfeest ontstaan. Het Dorpenfeest heeft als doelstelling om voor alle bewoners en waar mogelijk verenigingen, verschillende activiteiten te verzorgen. Naast een grote optocht met versierde wagens en een aantal feestavonden worden er activiteiten georganiseerd door en met de schooljeugd, de ouderen, kerken, sportverenigingen en sponsoren. Ook cultuur wordt niet vergeten. Er komt heel wat voor kijken om een Dorpenfeest te organiseren!

Mochten zich nog bestuursleden aanmelden dan zal getracht worden het Dorpenfeest in 2021 te laten plaatsvinden.
Voorlopig gaat het oude bestuur zich beraden over eventuele verdere stappen.

Agenda

17 okt
Bingo
Datum 17 okt 2019 20: 00
21 okt
Takkenroute
Datum 21 okt 2019 07: 30 - 25 okt 2019 16: 00
30 okt
Schilderen
Datum 30 okt 2019 10: 00
2 nov
Allerzielen
Datum 2 nov 2019 19: 00
6 nov
Koffiemorgen/Sjoelen
Datum 6 nov 2019 10: 00

Er zijn 51 gasten online